skip to Main Content
021-33300377-33357955 info@koohrizanpirooz.com

انفجار آرام نزدیک دکل فشار قوی برق مورخ 20-2-96 در کیلومتر 7+600 کمربندی شمالی شهر کرج توسط شرکت کوهریزان پیروز

انفجار در زون باطله معدن سنگ تزئینی(تراورتن) سرچشمه محلات توسط شرکت کوهریزان پیروز

انفجار آرام در کمربندی شمالی شهر کرج کیلومتر 15+500 که درآن تکنیک های مختلفی چون چال هوا(airdeck) و پوشش دهانه چال توسط شرکت کوهریزان پیروز انجام شد

انفجار در گردنه گیان-تفرش سال 1386

انفجار در قطعه 4 آزادراه تهران-شمال سه راهی کجور سال 1388